İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Yaşam
  3. Yahudilerde Dini Eğitim Nasıldır?

Yahudilerde Dini Eğitim Nasıldır?

Yahudilerde Dini Eğitim Nasıldır3
3
Yahudilerde Dini Eğitim Nasıldır1

İsrail oğulları MÖ 1000 yılları civarında, Hz. Musa önderliğinde, kötü muamele ve zulümden kaçarak, Filistin topraklarında kurulmuştur. Bu devlet Yahudiliği benimsemiştir. Fazla sayıda peygamberi olmasına rağmen, Hz. Musa en büyük peygamber olarak görülmektedir ve kutsal kitap Tevrat kabul edilmiştir. Uzun yıllar boyunca farklı topraklarda yaşamış ve pek çok ülke ile dini ve siyasi savaşlar sonucu şu an Asya ve Afrika kıtaları arasında bulunmaktadır.

Yahudilikte Temel

En temel karakterleri; seçilmişlik kavramı, tek tanrı inancı ve kitaba dayalı bir din olmasıdır. Bu inanca göre; kutsal kitap olan Tevrat’ ın, insanın ve evrenin yaradılışı sırasında tanrıya danışmanlık yaptığına inanılmaktadır. Bunun dışında Yahudi olarak doğmamış bir bireyin, sonradan olmasına izin verilmemektedir.

Dinsel Farklılıklar

Yahudilerde Dini Eğitim Nasıldır2

Kendilerine ait; Ultra-Ortadoks, Modern-Ortadoks, geleneksel ve laik olmak üzere fazlaca sınıfa ayrılmışlardır. Dini kesimler ve laik kesimler arasında her zaman bir gerginlik bulunmaktadır. Laik kesim, hayatları üzerinde hissettikleri kontrole ve baskıya karşı sürekli itiraz etmektedir. Dini kesim ise, ülke hukukunun sosyal yapısının ve eğitimin geleneksel olarak devam etmesini istemektedir.

Bu dine mensup olmayan; Hristiyanlar ve Müslümanlar, hükümet tarafından tanınmakta ve desteklenmektedir. Yasalarca ifade özgürlüğüne izin verilmektedir. İsrail eğitim sistemi, dini ve etnik çeşitliliğini yansıtmakta ve bu sebep ile farklı nüfuslara yönelik bir çok farklı okul sistemi bulunmaktadır. Arap nüfusu için dili Arapça olan sistem, Ultra-Ortadokslar için dili Yidiş olan sistem, Modern-Ortadokslar için İbranice ve İncil ağırlıklı dersler verilmektedir. Laik kesim için ise alternatif olarak Tali Okulları adı verilen deneyse okullar bulunmaktadır.

Tipik olarak çocuklar, ilkokuldan liseye kadar aynı sistemde eğitimlerine devam etmektedirler. Bu okullar çeşitli kategorilere ayrılmıştır. Bunlar; Mamlachti, Mamlachti-Dati, Mamlachti-Dati-Torani, Chardal ve Hinuch Atzmai-Haredi’ dir.

Mamlachti

Yahudilerde Dini Eğitim Nasıldır3

Az miktarda İncil çalışmalarını içeren, genel bildiler sağlayan ilkokul ve liselerdir. Bu okullarda, kız ve erkek çocuklar bir arada okumaktadırlar. Okuldan mezun olan gençler ordu hizmetlerine başlamaktadır. Hizmete başlayanlar bir yıl boyunca gönüllü çalıştırılmaktadır.

Mamlachti-Dati

İlkokul ve lise eğitimini kapsamaktadır. Bu okullarda Tevrat yaşam tarzına sıkı bir bağlılık ve Siyonizm’ in değerlerine saygı bulunmaktadır. Gençler belirli sınıflardan sonra cinsiyetlerine göre ayrılmaktadırlar. Bu sebep ile ortaokul ve yüksekokulların hepsi tek cinsiyetten oluşmaktadır. Erkek öğrenciler orduya katılmadan önce Tevrat çalışmalarına devam ederken, kız öğrenciler ulusal hizmet konusunda dersler almaktadırlar.

Mamlachti-Dati-Torani

İlkokul ve lise eğitimini kapsamaktadır. Tevrat çalışmaları diğer okullardan çok daha titiz ve vurgulu bir şekilde öğretilmektedir. Bu okulda okula başlar başlamaz cinsiyete göre ayrım bulunmaktadır.

Yahudilerde Dini Eğitim Nasıldır4

Chardal

İsrail hukukunun okutulduğu okullardır. Daha çok laik temelli eğitimler sunulmaktadır. Kız öğrenciler, erkek öğrencilerden çok daha ağır Tevrat dersleri görmektedirler.

Hinuch Atzmai- Haredi

Liseye kadar olan eğitimi kapsamaktadır. Diğer okullarda olduğu gibi Tevrat çalışmaları üzerinedir.

Yorum Yap

Yorum Yap