İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Sanat
  3. Müzik Nedir?

Müzik Nedir?

Müzik Nedir?

Müzik Nedir?

Müzik kelimesini tanım ve anlam bakımından inceleyebiliriz. En basit şekilde, ritmik yapılar elde etmek için bir araya gelen uyumlu sesleri ve kulaklarımızı müzik olarak kulağa gelen sesleri tanımlayabiliriz. Kelimeler açısından, müzik Yunanca musiki kelimesinden geliyor. Benzer fonetik yapılara sahip dünyadaki birçok dilde yerini buldu. Ama bu ne anlama geliyor? Yunanca ‘da mousa kelimesi bu peri anlamına gelir. Konuşulan dil anlamına gelen kombinasyon şeklinde oluşur. Kısacası, musiki, perilerin Yunanca kullandığı dil anlamına gelir. İslam felsefesinde ilahi dil yıllardır meleklerin dili olarak kullanılmıştır. Başka bir deyişle, insanlar müziği antik çağlardan beri hem doğuda hem de batıda ilahi bir dil olarak görmüştür.

Müzik Nasıl Doğmuştur?

Müzik, dünyadaki herkes tarafından sevilen nadir şeylerden biridir ve insanlık var olduğundan beri var olmuştur. İnsan doğum ile aha müziğin doğuşu ya da müzikal keşif arasında çok kısa bir zaman farkı vardır. Çünkü insanlar ilk ihtiyaçlarının çoğunu müzikle yerine getirmişlerdir. En iyi örnek iletişimdir. İnsanlar vahşi doğada hayatta kalmak için birine ihtiyaç duyar. Erken yaşta gelişmemiş olmasına rağmen, insanlar klanlar kurarak yaşadılar. Dilin karmaşık yapısı, iletişim kurmanın ilk yolunun müzik olduğunu kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu bazen doğada sesleri taklit ederek, bazen kemik veya taşlarla vurarak gerçekleşir. Ama ne kadar ilkel olursa olsun, bu müziğin doğuşu. Aksine, insan müziğinin icadıdır. Müzik bir insan ihtiyacı değildir. Doğanın kendisi bir müzisyendir. Dalgaların sesi, yaprakları, rüzgârı, yağmurun sesi müzik değildir. Veya kuşların ürettiği sesin müzik olmadığını iddia edebilenler.

Hayat İçinden Müzik

Bütün bu anlamların yanı sıra, müzik felsefe ve sosyoloji açısından da bir anlam ifade edebilir. Mesela Nitzche müziğin müziği olmayan bir müzik olduğunu söylerken Mustafa Kemal Atatürk’se, “Müziğin olmadığı hayat imkânsızdır. Çünkü müziğin kendisi bir hayat” diyor ve müziğin ne kadar derin olduğunu vurguluyor. Kişi her duyguyu müzik aracılığıyla ifade edebilir ve müzikteki her duygudan yansımaları bulabilir. Bu, topluluk duyguları (politika, destekçiler) ve sosyal duygular (milli marş) ve kişisel duygular (sevgi, üzüntü, mutluluk) için geçerlidir. Müzikle ifade edilemeyen hiçbir duygu yoktur. Bazen başka türlü müzikle ifade edemediğimiz duyguları bile ifade edebilir. Söylenen müzikse aynı vakitte duygumuzun dilidir.

Yorum Yap

Yorum Yap