İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Kadın
  3. Meme Kanseri Nedir ? Belirtileri ? Kontrolleri

Meme Kanseri Nedir ? Belirtileri ? Kontrolleri

meme-kanseri-belirtileri-nelerdir2
2

Meme Kanseri Nedir ?

1. Genel Olarak

Özellikle kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden olan meme kanseri, ender olarak erkeklerde de görülebilmektedir. Ancak kansere yakalanma durumunda erkeklerde risk kadınlara oranla daha yüksek düzeyde yer almaktadır.

Kadınlarda bu hastalığın görülme sıklığı yüzde 10-15 arasında yer almakla birlikte ekseri olarak elli yaş sonrası kadınlarda daha da sıklıkla görülmektedir.

2. Meme Kanseri Nedir ve Nasıl Oluşur?

Meme kanseri, memede yer alan süt bezlerinde ya da süt üretim kanalları içerisinde kanser hücrelerinin üreyerek yayılması sonucu meydana gelen bir kanser türüdür.
Birçok kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de teşhis safhası çok önemli olmakla birlikte ne yazık ki meme kanserine neden olan kanser hücreleri yavaş yavaş gelişme gösterir ve hastaya onu keşfetme şansı pek tanımaz. Sadece yıllık olarak özellikle mamografi yardımıyla gerçekleştirilen kontroller sonucunda ortaya çıkma şansı söz konusudur. Hasta kendi inisiyatifiyle hastalıktan ancak meme bölgesinde meydana gelen değişiklik, kitle oluşumu vs. fiziksel değişimler sonucu haberdar olabilmektedir. Bu nedenle erken teşhis için özellikle menopoz dönemine girmeye başlayan ve kırk yaş üzeri kadınların yılda en az bir defa mamografi yardımıyla memelerini kontrol ettirmeleri büyük önem taşımaktadır.
Erken teşhis sayesinde lenf ve kan dolaşımı yoluyla kanser hücreleri diğer doku ve organlara sıçramadan yüzde doksan gibi büyük bir oranda meme kanserini ortaya çıkaran nedenler yok edilebilmektedir.

3. Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Meme Kanserini hastanın kendi kendine fark etmesi mümkün bulunmamakla birlikte birikimli olarak kanser hücrelerinin artışıyla birlikte meme üzerinde bir kitle oluşumu gözlenmektedir. Bunun yanında meme üzerinde yine belirginleşen damarlı yapılar ve meme başından çıkan akıntılarla birlikte biçim bozuklukları, renk değişimleri, deride mantar varmış hissi uyandıran soyulma ve döküntüler, kızarıklıklar, yara oluşumları ve diğer kanser türlerinde de genel olarak görülen olağan dışı kilo kaybı, halsizlik ve ilgili bölgede hissedilen ağrılar meme kanseri olma ihtimalini en üst seviyeye çıkaran belirtiler olarak bilinmektedir.

4. Meme Kanserinde risk faktörleri nelerdir?

Meme Kanserinde risk faktörleri içsel ve dışsal faktörler olmak üzerek iki genel başlık altında sıralanabilmektedir.
İçsel faktörler kişinin müdahale şansının bulunmasının söz konusu olmadığı risk faktörlerini kapsamaktadır. Bunlar, özellikle ailede daha önce meydana gelmiş meme kanseri vakası, östrojen hormonu miktarı, adetin erken veya menopozun geç görülmesi ile kişinin yaşı, cinsiyeti ve memenin şekil ve yapısı ile ifade edilmektedir. Dışsal faktörler ise kişinin inisiyatifi dışında yer alan çevresel etmenler veya müdahale imkanı olan diğer davranışlar olabilmektedir. Bunlar, kötü beslenme alışkanlığı, sigara ve alkol alışkanları, obezite, hareketsiz bir yaşam öyküsü gibi faktörler olarak görülmektedir.

5. Meme Kanseri Türleri Nelerdir?

Meme kanseri yaygın biçimiyle iki ana türe ayrılmıştır. Bunlardan birincisi süt kanallarını meydana getiren hücrelerde beliren duktal karsinom; ikincisi ise süt bezleri üzerinde meydana gelen lobüler korsinom olarak adlandırılmaktadır.
Bunun yanında kanserin sadece süt kanalında gelişimi söz konusu ise “duktal karsinom in situ” ve kanal dışında da çoğalma söz konusu ise “invaziv duktal karsinom” olarak isimlendirmeler de yapılmaktadır.

6. Meme Kanseri Teşhisi Nasıl Yapılır?

Kişinin kendi göğüs muayeneleriyle kitle oluşumlarına rastlamasıyla şüphe üzerine başvurusuyla yapılacak tetkiklerle belirlenebileceği gibi genel cerrahi dalında hizmet veren hekimlerin yapacakları fiziki muayene, mamografi, ultrasonografi, galaktografi, kalın ve ince iğne biyopsileri, stereotaksik biyopsi ve işaretleme, cerrahi biyopsi, mr (manyetik rezonans), bt (bilgisayarlı tomografi) gibi tetkik araçlarından yararlanmalarıyla teşhis edilebilmektedir.

7. Meme Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Meme Kanserinin yayılma evrelerine göre uygun düştüğü ölçüde genellikle cerrahi tedavi yöntemleri yaygın biçimde başvurulan çözüm aracı olarak kullanılmaktadır. Cerrahi tedavi üzerine hekimin gerekli görmesi halinde tedaviyi izleyen süreçte ışın tedavisi (radyoterapi) ile kemoterapi (ilaç tedavisi) ve hormon tedavisi de hasta üzerinde uygulanarak başarılı sonuçlar elde edilmektedir.