1. Ana Sayfa
  2. Psikoloji
  3. İnsanlar Neden Astrolojiye İnanır ?

İnsanlar Neden Astrolojiye İnanır ?

En İyi Astroloji Kitapları Nelerdir ?
3

Astrolojiye neden inanmalıyız

Astroloji özünde bir sanat türüdür. Daha çok geleceği tahmin etmeye yönelik olan, yıldızlar ile dünyadaki olaylar arasında ilişki kurarak yorum yapma eylemi şeklindedir. İnsanlar astrolojiye oldukça fazla ilgi gösterir ve inanırlar. Bu durum aslında bir bakıma tarihten beri insanların sürekli bir şeylere tapınması ile ilişkilendirilebilir. Çünkü insan her dönemde bir şeylere inanma ihtiyacı içerisindedir. Ayrıca insanların bir çoğu geleceği merak etmektedir. Bu nedenle de astrolojiye ilgi duyanların sayısı fazladır. Astrolojiye ilgi duyan veya duymayan kişileri ve bunların sebeplerini 3 gruba ayırabiliriz :

1. Grup

Bu gruptaki insanlar astrolojiye tamamen kendilerini inandırmış kişilerdir. Sebeplerini inceleyecek olursak birinci sebep insanların bir şeye inanma ihtiyacıdır. İkinci sebep ise ortaya çıkan olaylardan dolayı bir suçlu arayışına girerek olayların sorumluluğunu Tanrı ‘ ya yükleyip rahatlama amacıdır. Üçüncü sebep ise insanların geleceğe olan merakı ve buna bir şekilde kendini inandırabilme başarısıdır. Tüm bunlardan dolayı birinci gruptaki insanlar astrolojiye oldukça yakın ilgi gösterir ve inanırlar.

Astrolojiye türleri nelerdir ?

Astrolojiyi bir tür sanat olarak, bilim olarak gören gruptur. Ilımlı yaklaşımlarından dolayı tamamen inanmaktan ziyade “doğru olabilir” şeklindeki bakış açışına sahiptirler. Yıldızların dünya ile ilişkisine inanan bu grup astrolojinin de doğruluğuna bu gerçeklikten yola çıkarak inanmaktadır. Bu grubun astrolojiye olan inancının temelinde duygusal durumlardan ziyade somut bir olgu göze çarpmaktadır.

3. Grup

Bu grup ise astrolojinin doğruluğuna inanmamaktadır. Sebep ise Tanrı tanımamazlıktan kaynaklanmaktadır. Tanrı ‘ ya inanmadıkları için geleceği tahmin eden bir güce de inançları yoktur. Olayların sorumluluğunu üstlenir ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar. İkinci bir hayata inançları yoktur. Ayrıca sorumluluğu yükleyecekleri bir Tanrı ‘ ya da inançları yoktur.

İnsanın astrolojiye olan inancı açısından grup grup insan profillerinin incelediğimizde astroloji inancının aslında daha çok Tanrısal bir inançtan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ayrıca insanda bastırılamayan bir duygu olan merak ve bilme isteği de bu sanata duyulan ilginin sebeplerinden biri olmaktadır. Bundan dolayıdır ki toplumun astrolojiye olan inancı hiçbir dönemde tamamen yok olamayacak bir durumdur.