İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Eğitim
  3. İngilizce Eğitimindeki Temel Sorunlar ?

İngilizce Eğitimindeki Temel Sorunlar ?

İngilizce Eğitimindeki Temel Sorunlar 2
1

Ülkemizde yabancı dil öğrenimine çok önem verilmektedir. Bu gerçeğin altını hem öğretmenler, hem de veliler çiziyor.

Yabancı Dilin Önemi

Çince dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında ilk sırada yer alırken, ikinci sırayı İngilizce almaktadır. Uluslar arası geçerliği olan ve yaygın olarak kullanılan bu diller artık günümüzde başvurulan iş yerlerinde de birden fazla yabancı dil bilmek zorunluluk haline gelmiş durumda. Bunun yanı sıra, insanın kendini geliştirebilmesi ve ufkunu açabilmesi açısından yabancı dili öğrenmesi, öğrenip de kullanması, kullanıp da vizyon sahibi olması bireyin kendini tamamlamasına yönelik büyük önem taşımaktadır.

Yabancı Dil Öğreniminde ortaya çıkan zorluklar

Sorun olarak ortaya çıkan zorlukların başlıca sebebi, öğrenmek istenilen yabancı dil ve insanın kendi anadilinde yatan farklılıklardır. Gerek dilin yapısındaki farklılıklar, gerek yüklemin bir dilde başta, diğerinde ise sonda bulunması olarak ele alınabilir. Karşılaşılan bir diğer zorluk ise, bireyin hazır bulunuşudur. Eğer yabancı dilin insana neler kazandıracağının önemi bilinmiyor, onu bir zorunluluk gözüyle bakılıyor ise, ikinci zorluk da burada gizlidir.

Okullarda yabancı dil öğrenimine yönelik alınan kararlar yetersiz olabilmektedir, örneğin, yabancı dile yönelik ayrılan vaktin az gelmesi, hazırlanılan materyallerin yetersiz kalması ya da yabancı dili kullanarak konuşulacak ortamların olmaması gibi. Bireyin bunun farkında olup, okulda aldığı yabancı dilin dışına çıkması gerekmektedir. İnsanın aklında kalan şeylerin arasında kendinin de neler kattığı büyük önem arz etmektedir. Ortaya çıkmış olan temel zorlukların önüne geçilmesi, öncelikle bunları fark etmek ile başlar. Okulda yarıda ya da yetersiz kalan yabancı dil öğrenimin törpülenmesi oldukça önemlidir. Eğitim denilen şey zaman zaman kendisiyle birlikte çözülmesi gereken sorunları da ortaya çıkarır. Önemli olan, bireyin öğrenerek bunların üstesinden gelmesidir.

Yabancı Dil Öğreniminde Bireyin Yapabileceği şeyler

İngilizce Eğitimindeki Temel Sorunlar 2
İngilizce Eğitimindeki Temel Sorunlar 2

Bireyin yabancı dil öğreniminde sadece ders veren öğretmen değil, bireyin kendisi de büyük rol oynamaktadır. Ortaya çıkan zorluklar kısmında bahsedilen yabancı dilin yetersiz kalması durumunda, bireyin harekete geçip, okulda öğrendiği şeylerin yanı sıra, kendisinin de katkıda bulunması önemlidir,

örneğin, öğrenmek istenilen yabancı dile yönelik dizilerin seyredilmesi, kelime haznesinin genişletilmesi, öğrenmeye çalışılan yabancı dilin gün içerisinde farklı ortamlarda kullanılması gibi etmenler uzun vadede bireye fazlasıyla katkı sağlayacaktır. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, yabancı dil öğreniminin altında yatan ana sorunlar ortadan kalkacaktır.

Yorum Yap

Yorum Yap