İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Yaşam
  3. Halı Sahalar Nasıl Yapılır

Halı Sahalar Nasıl Yapılır

Halı Sahalar Nasıl Yapılır

Açık Halı Saha Yapımı

Şehirlerin hızlıca betonlaşması dolayısıyla günümüzde yeşil alanlar ve spor alanları oldukça azalmıştır. Spor alanları açıklığı kamu ve özel kurumlar tarafından suni çim saha yapımı ile aşılmaya çalışılmaktadır. Günümüzde siteler, özel işletmeler, kamu ve özel kuruluşları kar amaçlı veya sosyal kullanıma hitap edecek şekilde açık halı sahalar yapmaktadır.  Açık Halı Saha yapımı özel ihtisas isteyen işlerdendir. Bu nedenden dolayı bu işleri yaptıracak olan kişiler ve kurumlar firma seçiminde çok itina göstermelidirler.

Halı Saha Ebatları

Ülkemizde en çok kullanılan saha ebatları 30 Mt. X 50 Mt. dir. Ticari olarak kullanımda en küçük saha ebatları 20 Mtx40Mt.  olmaktadır. Kullanıcı şartlarına ve arazi durumuna göre her iki ölçü arasındaki ebatlarda seçilebilir. Büyüklüğü arazi şartları, kullanıcı istekleri ve bütçe belirlemektedir. Halı saha yapımının ilk aşaması büyüklüğün belirlenmesidir.

Yer Seçimi

Açık Halı Saha yapımına önce arazi seçimi ile başlanır. Buralarda spor müsabakaları olacağından bazen seyirci de geleceğinden konut alanlarına çok yakın saha yapımı tercih edilmez. Çıkacak gürültünün diğer insanları çok rahatsız etmeyeceği bir mesafede kurulum yapılmalıdır. Belediyelerden konu ile ilgili izinler alınmalıdır.

Yapım Aşamaları

Açık Halı Saha ve Kapalı Halı Saha kavramındaki açık ve kapalı kelimeleri sahaların üzerlerinin durumunu belirtir. Kapalı halı sahalar brandalı veya balonlu olarak, hatta tamamen yapı içine alınarak yapılabilir.

Birçok inşaat işinde olduğu gibi öncelikle toprak ve tesviye işleri yapılır. Öncelikle sahanın kurulacağı alan üzerindeki engeller( moloz, çöp, eski yapı v.b.) kaldırılır. Sonra projede belirtilen alt kota göre zemin tesviyesi yapılır. Tesviye aşamasında sahanın oturacağı her yer aynı kota getirilmiş olur. Eğimli bir arazide saha yapılacaksa öncelikle dolgu tutucu istinat duvarlarının tamamlanması gereklidir.

Tesviye işlerinden sonra saha çevre hatılı kazısı yapılır. Hatıl boyutu çevre çitlerinin yüksekliğine, konulacak aydınlatma direklerine, reklam direklerine ve varsa hatılların üzerine gelecek diğer imalatlara göre boyutlandırılır. Hatıl altına 8-10 cm. grobeton dökülür. Hatıl yan kalıpları çakılarak, demir donatısı bağlanır. Hatıl içine drenaj çıkış boruları konur. Ayrıca çevre çit direkleri için ankraj bırakılır. Aydınlatma direği ankrajları sabitlenerek hatıl betonu dökülür.

Hatıl betonunun prizini alınca yan kalıpları sökülerek, betonda gözüken görsel hatalar tamir harcı ile giderilir. Saha içerisine toplanacak yağmur suları için drenaj hattı oluşturularak hatıl dışında oluşturulan rögarlara bağlanır. Bu rögarlarda toplanan yüzeysel sular şehir yağmur suyu hattına bağlanır.

Hatıl betonlarının içleri aşağıdan yukarı doğru kalın çakıl, ince çakıl, keçe, taban bezi, kum, granül ve sentetik çimden oluşmaktadır. Hatıl yapımından sonra saha zeminine tabakalar halinde sıkıştırılarak kalın ve ince mıcır serilir. Yapılan dolgular uygun bir şekilde sıkıştırılır. Oluşturulan bu zemin üzerinde kot okumaları yapıldıktan sonra komple keçe serilir. Keçenin üzerine seçilen sentetik çim serilir. Sentetik çimin ek yerleri helmetin bezi yapıştırıcısı ile birleştirilir. Bu yapıştırıcı özel bir yapıştırıcıdır. Çift bileşenli poliüretan esaslıdır. Saha çizgileri müşterinin istediği renkte seçilir. Halı içerisine bu işe uygun hazırlanmış silis kumu fırçalama makinası ile iyice yedirilerek dökülür. Dökülen silis kumundan sonra granül de makinası ile serpilir. Açık Halı Saha artık maçlara hazırdır.

Saha etrafı çoğunlukla çevre çitleri ile kapatılmaktadır. Çevre hatıllarında bırakılmış ankrajlara dikey borular kaynaklanarak yerleştirilir. Dikey boruların arasına da yatay borular yerleştirilir. Tüm demir imalat astar ve yağlı boya ile boyanır. Sahaya giriş çıkış için bir sürgülü kapı bırakılır. Tüm demir imalat pvc kaplı tel ile kaplanır. Tel örgüler gerdirilerek çelik halatlar ile sabitlenir.

Yapılmış aydınlatma direklerine en az 400 W projektörlerin montajı yapılarak, kabloları elektrik panosuna bağlanır. Led  aydınlatma ilk maliyeti yüksek olsa bile sonraki kullanım maliyetleri için tercih edilmelidir.

 

Suni Çim Fiyatını Neler Etkiler?

Günümüzde suni çim birçok alanda kullanılmaktadır. Çöp konteyneri kaplamasından, çim çit uygulamasına, spor sahalarından dekorasyon ürünlerine kadar geniş bir yelpazede suni çim kullanılmaktadır. Kullanım ve bakım kolaylığı açısından birçok işletme suni çimden faydalanmaktadır. Açık Halı Saha ‘larda kullanılan suni çimlerin fiyatını omurgalı olup olmaması, hav boyu, sıklığı, fibrile veya monofilament olması sahaya atılan granülün yeşil veya gri olması etkilemektedir.

Yorum Yap

Yorum Yap