İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim
  3. Astrolojiyle Cinlerin Bir İlişkisi Var Mı ?

Astrolojiyle Cinlerin Bir İlişkisi Var Mı ?

En İyi Astroloji Kitapları Nelerdir ?
3

Astroloji ve Burç Nedir?

En basit tanımıyla astroloji, gökyüzündeki gezegen ve yıldızlardaki değişimlerin insanların hayatlarındaki etkidiği değişimleri anlatır. Astroloji ilk olarak Mezopotamya’da başlamış, daha sonra Yunan medeniyetinde geliştikten sonra günümüze kadar gelmiştir. Burç ise bir gök bilim terimidir ve burçlar kuşağı üzerinde yer alan 12 takım yıldıza verilen isimdir.

Cin Nedir?

Cinler İslam dini kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim’de de açıkça varlığı belirtilen canlılardır. İnsanların göremediği bir alemde yaşarlar. Tıpkı insanlar gibi iyi ya da kötü olabilirler, cinsiyetleri vardır ve evlenebilirler. Hatta kötü olanları insanlara zarar dahi verebilirler. İnsanların bedenlerini kullanma amacı içinde olabilirler, bunu başaramadıkları insanlara ise korku ve evham vererek hasta ederler. İnsanlar gibi İslam’dan sorumludurlar ve Kuran-ı Kerim’de insanlara ve cinlere direkt hitap edilir. Bir cin tıpkı insanlar gibi Müslüman, Hristiyan olabilir ya da herhangi bir dine mensup olmayabilirler. Her kesimden insanda merak uyandıran astroloji ve cinler arasındaki ilişki ise şu şekildedir.

Burçlar ve Cinler

Aslan burcu;

Kulyas cinleri bu burçtur. Sürekli hata yapmanızı beklerler. Yaptığınız duayı hızlı hızlı okumanızı isterler ve bu esnada rahat bırakmazlar. Namaz, abdest gibi dini vecibeleri yapmak onları kızdıran şeylerdir. Ebeveynlere saygısızlık, tuvaleti temizlememek en çok hoşlarına giden şeylerdir.

Balık burcu;

Müslüman cinler balık burcundandır. İnsanların hayatlarına müdahalede bulunmazlar. İnsanlara zararı olmayan cinler oldukları için kafir cinler insanlara musallat olduklarında insanları rüya yoluyla uyarabilirler. Genel olarak yemek artıkları besin kaynaklarıdır.

İkizler burcu;

Zuzula cin kabilesi ikizler burcudur. İnsanları her ortamda sürekli takip etme eğilimindedirler. Buna banyo ve tuvalet de dahildir. Genel manada başarılı olurlar.

Yengeç burcu;

Pek fazla tanınmayan hacur cinleri yengeçtir. Sık sık yemek yeme, daimi açlık hissi, yemekte besmele çekmeyi unutma gibi durumların sebebi onlardır. İnsanlarla uğraşamayacak kadar tembeldirler.

Yay burcu;

Kiki cinlerinin burcudur. İnsanlardan nefret ederler ve onları çağırmak için kibrit yeterlidir. Her isteği yerine getirirler ancak çağıran kişi veya kişilerin oldukları yeri terk etmezler.

Akrep burcu;

Rüya esnasında insanlarla etkileşim içinde olan yakaza cinlerinin olduğu burçtur. Bu iletişimin amacı insanları uyarma amaçlı korkutmaktır.

Kova burcu;

Evde yalnız kaldığınızda sanki sürekli arkanızda birisi varmış hissine kapılma hissi mevcut ise sebebi kova burcu olan behnilem cinleridir. Arkada biri varmış gibi koşmaya sebep olur, buna rağmen zararsızlardır.

Oğlak burcu;

İnsanları duygusallaştırarak insanları kontrol etmeye çalışan Mennan cinleri oğlak burcudur.

Koç burcu;

İnsanlara hayvan ya da insan sesi ile ulaşmaya, seslenmeye çalışırlar. Sıra dışı bir durum yoksa zararsızdırlar.

Başak burcu;

İnsanların imanını kısıtlamaya çalışan, günaha iten sare cinlerinin burcudur.

Terazi burcu;

Genel olarak hantallık, uyuşukluk ve kendinde olmama durumuna sokan lietli cinleri bu burçtur.

Boğa burcu;

Sürekli eşya kaybına sebep olan musabbar cinlerinin burcudur.