İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim
  3. Astrolojinin Temel Kökeni Nedir ?

Astrolojinin Temel Kökeni Nedir ?

En İyi Astroloji Kitapları Nelerdir ?
3
Astroloji İle Eski Mısır Dinlerinin İlişkisi nedir ?

 

 

Sümerler Tarafından İlk Defa Kullanılmıştır

 

Sümerler Ay, Güneş ve Venüs’e özel bir anlam yüklemişlerdir. İnandıkları tanrı ve tanrıçalara ilave olarak Ay Tanrısı Nanna, Güneş Tanrısı Utu ve Venüs’ün güçlerinin hali hazırda olan yönetimi getirdiğine inanıyorlardı. Şehrin kralı bu tanrıların emrindeydi. Yıldızların hareketlerinin gözlenmesi ve yorumlanması ibadet olarak kabul görürdü. Güneşin ve gök cisimlerinin hareketlerinin ve aralarındaki çekim gücünün yer küre ve insanlar üzerindeki etkisini inceleyen bir daldır. Gökcisimlerinin hareketinin yer üstünde olayları etkilediği inancından yola çıkılmıştır.

Günümüzde bilim çok geliştiği için bilimsel tekniklere dayanılarak yer hareketleri ile ilgili tahmin yapmak daha kolaydır. Ancak eski tarihlerde sel, deprem gibi olayları gökcisimlerinin hareketlerine dayanarak yorumluyorlardı. Gezegenlerin hareketi ve yıldızların hareketinin gelecekle ilgili görevi olduğunu düşünen eski insanların hayatında astroloji kavramı önemliydi. Ancak insanların geçim koşulları, çalışma ve para kazanmasının zorlaştığı dönemlerde işi gücü bırakıp böyle olaylarla ilgilenmesi normal halk tabakası açısından çok zordu. Daha çok zengin zümre takımı astroloji kavramı ile ilgilenmiştir.

Astroloji Pozitif Bilimlere Dayanır

Astroloji köken olarak; Güneş’in, yıldızların, takım yıldızlarının, Ay’ın evrendeki hareketleri, birbirleriyle olan ilişkisi ve birbirleri üzerindeki etkisinin matematiksel olarak ifade edilmeye çalışıldığı bir alandır. Ayın hareketlerini incelediklerinde ayın büyüyüp küçülmesinin 14 günlük bir zaman dilimine karşılık geldiklerini görmüşler ve bu zaman dilimini bir ay olarak düşünmüşlerdir. Zaman içinde fark ettiler ki ayın tutulması, Venüs’ün görülmesi gibi olaylar tabiatta önemli temel olaylara rast geliyordu. Sümerler bu gerçekleri fark etmeye başladıktan sonra sistemsel olarak yıldız hareketlerini incelediler ve matematiksel formüllerle bağlantılarla bunu açıklamaya çalıştılar; bu konudaki çalışmalar astroloji konusunda ilk yapılan çalışmalardır.

Sümer Kralı MÖ 2400 yıllarında ziggurat denilen yüksek külleler inşa ettirdi. Her kentin bir tanrı ve tanrıçası vardı. Tanrı veya tanrıçayla konuşmak sadece krala ait bir güçtü ve ziggurat denen bu yüksek kulelerde kent tanrı ve tanrıçalarıyla kralların konuşabildiğine inanılıyordu; aynı zamanda astrolojik gözlemler yapılıyordu. Yıldızların hareketlerini düzenli olarak yapan Sümerler bu gözlemlerini tabletlere yazıyorlardı; tabletler kilden yapılmaydı. Aynı sabit bir hareketinin olduğunu aynı yörüngede gittiğini keşfettiler; zaman içinde az ilgi göstermekle birlikte diğer gezegenler olan Jüpiter, Satürn ve Mars’ı keşfettiler. Astroloji köken olarak.